Hvad gør man...
... når en kollega, en ven, et fa­mi­lie­med­lem eller en tilfældig person på gaden rammes af psykisk sygdom eller oplever en akut psykisk krise? Ofte for lidt. Et kursus i psykisk førstehjælp har til formål at øge din viden om psykiske sygdomme og kriser samt give dig mod til at handle, når du står over for et menneske med psykisk sygdom. Psykiatrifonden udbyder i samarbejde med Trygfonden kurser i psykisk førstehjælp, hvor du kan få redskaber til akut medmenneskelighed. Jeg, Lizl Rand, er certificeret instruktør og vil i løbet af to dage undervise dig i hvordan man skal forholde sig, når det gælder om at yde førstehjælp på det mentale plan. Behov for kursus: I Danmark får hver 3. af os på et tidspunkt en psykisk sygdom, og næsten 700.000 danskere har psykiske problemer, hvoraf stress, angst og depression udgør den største kilde til alt fra dårlig trivsel til svær sygdom. Psykiske problemer er derfor udbredte i alle aldersgrupper og samfundslag. Stort set alle arbejdspladser i Danmark har medarbejdere, der er sygemeldt i kortere eller længere tid på grund af stress. Hver anden familie kommer på et tidspunkt i berøring med behandlingssystemet, og psykisk sygdom er nu en folkesygdom, der rammer flere danskere end kræft og hjerte-kar-sygdomme.
Om kurset i psykisk førstehjælp

Formål med kurset:

Et kursus i psykisk førstehjælp har til formål at øge din viden om psykiske sygdomme og kriser og give dig mod til at handle, når du står over for et menneske med psykisk sygdom. Det er helt centralt, at vi alle reagerer, hvis vi møder en medborger, pårørende, klient, medarbejder eller kollega, der har brug for psykisk førstehjælp.

Målet med psykisk førstehjælp er, at flere mennesker med psykiske problemer bliver hjulpet tidligere og bliver mødt med en større forståelse. Derfor har TrygFonden og Psykiatrifonden udviklet og uddannet instruktører i at kunne undervise og afholde kurser i psykisk førstehjælp. Håbet er, at det på sigt bliver lige så naturligt at tage et kursus i psykisk førstehjælp som det i dag er at tage et fysisk førstehjælpskursus.

Alle kan deltage på kurset:

Programmet psykisk førstehjælp er et 2-dages kursus udviklet til den brede befolkning. Men kurset er særlig relevant for pårørende og for personer, der i deres daglige arbejde kan møde mennesker med psykisk sygdom. Det kan være som leder, sygeplejerske, politi, pædagog, receptionist, ansat i HR-afdeling, tillidsfolk, sikkerhedsrepræsentant, socialrådgiver, underviser, butiksansat, terapeut, coach etc. Kurset retter sig ikke mod fagpersoner, der arbejder med mennesker med psykisk sygdom.

I undervisningen tages der i høj grad udgangspunkt i konkrete situationer fra dagligdagen. Undervisningen er derfor baseret på en blanding af videoer, beskrevne cases samt egne erfaringer.

Kurset giver dig følgende kompetencer:

·       Gør dig i stand til at genkende symptomer og tegn på psykisk sygdom tidligere.

·       Giver dig viden om, hvordan mennesker med psykisk sygdom helst vil mødes.

·       Styrker din selvsikkerhed i forhold til at hjælpe mennesker med psykiske vanskeligheder fremfor at tage afstand.

Dét får du:

·       En øget viden om psykisk sygdom.

·       Bedre færdigheder i forhold til at støtte mennesker med psykisk sygdom.

·       Bedre handlemuligheder ved akutte psykiske kriser.

·       Bogen ”Psykisk førstehjælp” udgivet af Psykiatrifonden.

·       Certifikat udstedt af Psykiatrifonden – forudsat aktiv deltagelse i samtlige timer.

Som kursusdeltager er du med til at:

·       Mindske berøringsangst og uhensigtsmæssige reaktioner i forbindelse med psykisk sygdom.

·       Tilskynde til at mennesker med psykisk sygdom får den bedst mulige støtte og hjælp så tidligt som muligt.

Indhold i kurset:

Førstehjælpskurset består af et 12 timers træningsprogram, som afvikles over to dage. Du vil modtage en manual, som udgør grundlaget for undervisningen. Undervisningen varetages af en certificeret instruktør fra Psykiatrifonden, Lizl Rand.

Du undervises i følgende psykiske sygdomme: Depression, angst, psykoser og misbrug. Samt krisesituationer og krisereaktioner, selvmordstanker og selvmordsadfærd, selvskadende adfærd, panikanfald (angst), reaktioner ved traumer, akutte psykotiske tilstande, alvorlige reaktioner ved misbrug og aggressiv adfærd.

På kurset gennemgås handleplanen for psykisk førstehjælp med udgangspunkt i forskellige cases og øvelser.

Handleplan:

Psykisk førstehjælp-programmet indeholder en konkret handleplan, som førstehjælperen tager i brug, når han eller hun skal hjælpe mennesker, der er i en akut psykisk krise eller som har en psykisk sygdom. Denne plan kaldes KRYDS:

Kontakt og vurder risiko for skade

Respekter personen og lyt opmærksomt

Yd omsorg og informer

Del din viden om professionel hjælp

Snak om andre muligheder for støtte

Pris, tid og sted

Opdaterede kurser kan ses på min terapeut-hjemmeside: lizl.dk

Jeg tager også ud på arbejdspladser, foreninger etc. og kan afholde kurset hos dig/jer. Skriv til mig på lizl.rand@gmail.com - eller brug formularen nedenfor.

Kontakt

SEND VENLIGST DIN BESKED VIA FORMULAREN NEDENFOR

Underviser

Underviser LIZL RAND:

Forfatter og foredragsholder. Uddannet psykoterapeut og journalist. Har lang og bred erfaring i mediebranchen – bl.a. som chefredaktør for fem magasiner. Har skrevet bogen ”Kom stærk ud af din angst”, er frivillig rådgiver i Psykiatrifonden og certificeret instruktør i psykisk førstehjælp.

Jeg tager også ud på arbejdspladser, foreninger etc. og kan afholde kurset hos dig/jer. Skriv til mig på lizl.rand@gmail.com - eller brug formularen ovenfor.

Jeg har en mere udførlig hjemmeside om mit virke som psykoterapeut her: lizl.dk

Slide1